Genuine Goyen Manifold ValvesGenuine Goyen Valves
Goyen CA40MMFP5000-321 Valves 1 1/2

Goyen CA40MMFP5000-321 Valves 1 1/2" MM-P Valve 5" Pipe 120/60 (-QD)

Goyen CA40MMFP5000-323 Valves 1 1/2

Goyen CA40MMFP5000-323 Valves 1 1/2" MM-P Valve 5" Pipe 24V DC

Goyen CA40MMFP5000-321 Valves 1 1/2" MM-P Valve 5" Pipe 120/60 (-QD)

OUR PRICE: $259.82
Description:
1 1/2" MM-P Valve 5" Pipe 120/60 (-QD)
Availability: Usually in stock
Part Number
CA40MMFP5000-321
Manufacturer: Genuine Goyen
1 1/2" MM-P Valve 5" Pipe 120/60 (-QD)
More Information
Manufacturer: Genuine Goyen