Genuine Goyen Manifold ValvesGenuine Goyen Valves
Goyen CA40MMFD6000 Valves 1 1/2

Goyen CA40MMFD6000 Valves 1 1/2" MM-D Valve 6" Pipe No Coil

Goyen CA40MMFD6001-301 Valves CA40MM FD 6

Goyen CA40MMFD6001-301 Valves CA40MM FD 6"NPT EXH/VITON Diaphragm-120VAC

Goyen CA40MMFD6001-301 Valves CA40MM FD 6"NPT EXH/VITON Diaphragm-120VAC

OUR PRICE: $475.45
Description:
CA40MM FD6"/NPT EXH/VITON Diaphragm-No Coil
Availability: Usually in stock
Part Number
CA40MMFD6001
Manufacturer: Genuine Goyen
CA40MM FD6"/NPT EXH/VITON Diaphragm-No Coil
More Information
Manufacturer: Genuine Goyen