Genuine Goyen Standard EnclosureGenuine Accessories
Goyen 3-8V8X/3781 8 Valve NPT BASE/RC Body GOY 24VDC 60ENP

Goyen 3-8V8X/3781 8 Valve NPT BASE/RC Body GOY 24VDC 60ENP

Goyen 5-6V4000-530 4 Valve NEMA 4 Enclosure 1/4

Goyen 5-6V4000-530 4 Valve NEMA 4 Enclosure 1/4" NPT 120VAC

Goyen 5-6V3000-530 3" Valve NEMA 4 Enclosure 1/4" NPT 120VAC

OUR PRICE: $515.21
Description:
3" Valve NEMA 4 Enclosure 1/4" NPT 120VAC
Availability: Usually in stock
Part Number
5-6V3000-530
Manufacturer: Genuine Goyen
3" Valve NEMA 4 Enclosure 1/4" NPT 120VAC
More Information
Manufacturer: Genuine Goyen