Genuine Goyen Standard EnclosureGenuine Accessories
Goyen 3-12V11X/3782 11Valve NPT BASE/RC Body GOY 24VDC 60ENP

Goyen 3-12V11X/3782 11Valve NPT BASE/RC Body GOY 24VDC 60ENP

Goyen 3-12V12000-331 12 Valve NEMA 4 Enclosure 1/8

Goyen 3-12V12000-331 12 Valve NEMA 4 Enclosure 1/8" NPT 120VAC

Goyen 3-12V12000-330 12 Valve NEMA 4 Enclosure 1/8" NPT 240VAC

OUR PRICE: $907.02
Description:
12 Valve NEMA 4 Enclosure 1/8" NPT 240VAC
Availability: Usually in stock
Part Number
3-12V12000-330
Manufacturer: Genuine Goyen
12 Valve NEMA 4 Enclosure 1/8" NPT 240VAC
More Information
Manufacturer: Genuine Goyen